Page content

Wat is een zakelijk evenement?

Een zakelijk evenement is gebeurtenis waarbij de bezoekers specifiek voor de activiteiten komen. Dit kan een intern gericht evenement zijn, of een extern gericht evenement. Een zakelijk evenement is door een onderneming zelf gefinancierd en gepland, zet een commerciele boodschap om in een beleving en is gericht op een genodigde groep. Dit kunnen zakenrelaties zijn, maar ook als het een intern evenenement betreft, het eigen personeel.