Page content

Hoe maak ik een goede perspresentatie

Door pers uit te nodigen, vergroot je de kans dat er over je evenement, dienst, product of bedrijf wordt gepraat en dat de doelgroep bereikt wordt.
Maar hoe bereik je nu de pers? En hoe zorg je ervoor dat jouw evenement in de pers komt?

Volg onderstaand stappenplan en je hebt het perfecte persbericht.

Stel jezelf de volgende vraag:

 1. Welke media passen bij je evenement? Maak altijd de afweging of je lokale of landelijke (of wellicht allebei) pers gaat uitnodigen.
 2. Maak een specifieke perslijst als je een magazine, radiostation, televisiezender of internet wilt aanschrijven. Dus niet klakkeloos iedere omroep aanschrijven, maar een redactie, wees zo specifiek mogelijk om de juiste doelgroep te zoeken, dan is de kans het grootste dat de pers daadwerkelijk zal komen. Lokale media zijn bovendien altijd op zoek naar leuke nieuwsitems, zij hebben moeite om de hele krant te vullen.
 3. Zorg voor de juiste planning. Maak voor jezelf een tijdslijn wanneer er wat wordt verstuurd.
 4. Schrijf het persbericht. De makkelijkste manier is 1 persbericht schrijven voor alle media, maar onze tip om de kans op plaatsing te vergroten is om onderscheid te maken tussen landelijke of lokale pers. Zorg voor een kort en krachtig artikel en zorg ervoor dat deze nooit langer wordt dan 1 A4.
 5. Zoek persoonlijk contact met de desbetreffende personen of redacties. Je kunt namelijk mondeling alvast het event uitleggen en vertellen dat er een persbericht aan zit te komen. Doe dit! De kans op plaatsing is dan vele malen groter omdat dit de nieuwsgierigheid wekt.
 6. Stuur je persbericht zoveel mogelijk gericht aan de juiste persoon. En zet de mailadressen in de BCC. (dus zorg ervoor dat de afzenders onzichtbaar zijn)
 7. Bel je persbericht na. Zo kun je nog eventuele toelichting geven. Is je bericht niet zichtbaar in de media die je voor ogen had? Misschien doet het telefoontje toch nog wonderen.
 8. Organiseer in de laatste dagen voor jouw evenement of lancering een enorme publiciteitsstunt. Wellicht kun je nog een BN-er inschakelen om je evenement kenbaar te maken. Zorg ervoor dat alle media dit oppakken. Wellicht kost dit even tijd (en geld), het zal je veel opleveren. Uiteraard heb je deze publiciteitsstunt ook gecommuniceerd in een piepplein persbericht aan alle media.

Nog even wat extra tips:

 • een goed persbericht bestaat uit de 5 w’s (wie, wat ,wanneer, waar, waarom) en de h (hoe?).
 • Wees goed voorbereid als de pers je benaderd (zorg dat je voor jezelf ook helder hebt of een extra papier hebt met de extra uitleg van het evenement, zodat je goed kunt vertellen waarover het gaat).
 • Nodig de media ook uit voor het evenement zelf

Niet doen:

 • geen persbericht sturen als je de plaats en datum nog niet weet
 • boos zijn als je bericht niet geplaatst wordt
 • afspraken niet nakomen. Hou de pers te vriend, je weet nooit wanneer je ze weer kunt gebruiken.

 

Bron:actienetwerk