Page content

Wat is een extern (zakelijk) evenement

Dit zijn evenementen die door een onderneming zelf worden gepland en gefinancierd en gericht zijn op een doelgroep buiten de onderneming zelf. Denk aan:

  • beursdeelname
  • productpresenties
  • perspresentaties
  • aandeelhoudersvergaderingen
  • relatie-evenementen
  • etcetera